Rómske slovné druhy

Zámená

Základné osobné zámená

Pýtame sa na ne pádovými otázkami.

SlovenskyRómsky
Ja Me
Ty Tu
OnJov
Ona Joj
OnoKodo
My Amen
Vy Tumen
Oni Óv
OnyJóv

Základné privlastňovacie zámená

Pýtame sa na ne pomocou otázok čí, čia, čie?

SlovenskyRómsky
MôjMíro
TvojTro
SvojMro
NášAmáro
VášTumár

Opytovacie zámená

Väčšinou začínajú na písmeno k alebo č.

SlovenskyRómsky
ČoSo
KtoKo
KtorýSavo
KdeKaj
KedyKana
AkoSar
PrečoSoske
KoľkoKeci

Slovesá

Sloveso Mať

SlovenskyRómsky
Ja mám Man hin
Ty máš Tut hin
On má Les hin
Ona má La hin
My máme Amen hin
Vy máte Tumen hin
Oni majú Len hin

Sloveso Hovoriť

SlovenskyRómsky
Ja hovorím Me phenav
Ty hovoríš Tu phenes
On hovorí Ov phenel (vakerel)
Ona hovoríOva phenel
My rozprávame Amen vakeras
Vy rozprávate Tumen vakeren
Oni rozprávajú On vakeren