Rómske slovné druhy

Zámená

Základné osobné zámená

Pýtame sa na ne pádovými otázkami.

SlovenskyRómsky
JaMe
TyTu
OnJov
OnaJoj
OnoKodo
MyAmen
VyTumen
OniÓv
OnyJóv

Základné privlastňovacie zámená

Pýtame sa na ne pomocou otázok čí, čia, čie?

SlovenskyRómsky
MôjMíro
TvojTro
SvojMro
NášAmáro
VášTumár

Opytovacie zámená

Väčšinou začínajú na písmeno k alebo č.

SlovenskyRómsky
ČoSo
KtoKo
KtorýSavo
KdeKaj
KedyKana
AkoSar
PrečoSoske
KoľkoKeci

Slovesá

Sloveso Mať

SlovenskyRómsky
Ja mámMan hin
Ty mášTut hin
On máLes hin
Ona máLa hin
My mámeAmen hin
Vy máteTumen hin
Oni majúLen hin

Sloveso Hovoriť

SlovenskyRómsky
Ja hovorímMe phenav
Ty hovoríšTu phenes
On hovoríOv phenel (vakerel)
Ona hovoríOva phenel
My rozprávameAmen vakeras
Vy rozprávateTumen vakeren
Oni rozprávajúOn vakeren