Základné rómske frázy

Zdvorilostné rómske frázy

Zdvorilostné rómske frázy sú zväčša spojené s Bohom. Treba dávať pozor na to, koho oslovujete, aby ste použili správny tvar oslovenia.

SlovenskyRómsky
Dobrý deňLačho džives
Kam ideš, človeče?Kaj džas, roma?
Kam ideš, kamarát? (Používajú len muži)Kaj džas, more?
Čo varíš, dievča? (Používajú dve seberovné ženy)So taves, čaje?
Čo varíš, dcéra moja? (Používa staršia žena voči mladšej)So taves, mri čhaj?
Kam idete, teta? (Pozdrav staršej žene)Kaj džan, bibi?
Ako žiješ?Sar džives?
Ako žijete?Sar dživen?
Ako sa máš?Sar sal?
Ako sa máte? Sar san?
Ako sa ti darí?Sar tuke džal?
DobreMištes
DobreLačhes
Ako sa voláš?Sar tut vičines?
Volám sa JožkoVičinav pes Jožkus
Choďte s Bohom! (Pozdrav na rozlúčku)Džan Devleha!
Ostávajte s Bohom! (Pozdrav na rozlúčku)Ačhen Devleha!
Nech je Boh s tebouO del tuha
Nech je Boh s vamiO del tumenca
Nech ťa Boh chrániMi o del tut arakhel
Nech ti Boh svieti na cestáchMi o del tuke pro droma sitinel
Nech vám boh svieti na cestách Mi o del tumenge pro droma sitinel
DovideniaAndro dikhiben
ĎakujemPaľikerav
Prosím ťa Mangav tut
Dobrú chuť Lačho chaviben
Koľko máš rokov?Keci tuke berš?
Mám 22 rokov.Mange hin biš u duj.
Si rómka?

Sal romaňi?
Si róm?Sal romano?
PolovičneJepašuňi

Základné rómske otázky

Rómske otázky, ktoré môžete použiť v akejkoľvek situácii.

SlovenskyRómsky
S kým si? Kaha sal?
Už ideš? Imar aves?
Kedy prídeš? Kana aveha?
Čo budeš robiť? So kereha?
Čo si robil včera? So kerehas ič?
Čo hovoríš? So vakeres?
Kto ti to povedal? Ko tuke phendža?
Čo on povedal? So ov phendža?
Čo si povedal? So vakerehas?
Spíš? Soves?
Odkiaľ si? Khatar sal?
Kde si teraz? Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? Kana man užareha?
Kto je ten chlapec? Ko hin oda čho?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Čo je to? So hin oda?
Kde je? Kaj hin?
Kedy prídu? Kana avena?
Žiješ?Džives?
S kým ideš? Kaha džas?
Čo hľadáš? So rodes?
Kto to tak povedal? Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? Khatar aven?
Čo chce robiť? So kamel te kerel?
Načo myslí? Pre soste gondoľinel?
Ako je to možné? Sar oda avke šaj el?
Ako to urobíme? Sar oda keraha?
Ako sa vám to páči?Sar pes tumenge oda tecinel?
Čo si o tom myslíš? So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? Savi hiňi tiri adresa?
Kto to urobil? Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? Soske peske tekerel starosti?
Prečo si smutný? Soske sal smutno?
Prečo sa smeješ? Soske asas?
Na čo to je? Pre soste koda hin?
Kto tam ešte bol? Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? Kana džas?
Kde a kedy si to počul? Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? Kas mek dikhľal?
O čo ide? Pal soste džal?
Čo je ťa do toho? So hin tut andro oda?
Kde bývaš? Kaj bešes?
Kde tak asi býva? Kaj avke bešel?
Kedy budú doma? Kana ena khere?
Komu sa mám poďakovať za obraz? Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Čie je to auto? Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? Keci kames?
Kedy sa stretneme?
Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme?
Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme?
Kana the kaj pes arakhaha?
Kde si to našiel? Kaj oda arakhľal?
Kde to položím? Kaj oda te thovav?
Chcem sa ťa opýtať Kamav tutar te phučel

Základné rómske frázy – Bývanie

Vety, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

SlovenskyRómsky
Kde bývaš? Kaj bešes?
Bývam v strede mesta.Bešav maškaro fors.
Bývam na sídlisku.Bešav maškaro pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?
Kde to je? Kaj hin oda?
Je to blízko.Hin oda pašes.
Je to ďaleko.Hin oda dur.
Kde ma počkáš?
Kaj man užareha?
Počkám ťa doma.
Užarava tut khere.
Kde ťa mám počkať?
Kaj tut majinav te užarel?
Počkaj ma pred domom.
Užar man paš o kher.
Koľko stojí táto izba?
Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé.
Oda hin igen dragano.

Základné rómske frázy – Rodina

Ak sa chcete dozvedieť viac o rodinnej situácii, použite tieto vety.

SlovenskyRómsky
Máš muža? Hin tut rom?
Máš ženu? Hin tut romňi?
Áno, už desať rokov. He, imar deš berš.
Máte deti? Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu.Mire phrales hin romňi.
Môj brat nemá ženu. Mire phrales nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? Keci beršengero hino tumaro čho?
Môj starší syn má jedenásť rokov. Miro phureder čho hino dešujek beršeskero.
Nevedel som, že máš sestru. Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. E čhaj rado tavel.
Aký je?Savo hino?
Aká je? Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. Hino igen učo.
Je veľmi nízky. Hino igen cikno.
Má dobrú postavu. Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. Hiňi šuki čhaj.
Jej priateľka je tlstá. Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. Ov hino džungalo.

Základné rómske frázy – Peniaze

Vždy dôležitá téma, ktorú rieši rómska komunita.

SlovenskyRómsky
Ja som ešte v práci Me som mek andre buči
Ja som v električke Me som andre električka
Musím veľa pracovať Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce Hin man but buči
Kde pracuješ? Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie.Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. Mire baratos nane buči.
Koľko zarábaš? Keci zarodes?
On je dôchodca. Ov hino dvochodcas.
Čo keby sme išli spolu na obed? So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko to stojí? Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná. Ada gad nane dragano/hino dragano.
Táto košeľa je drahá. Ada gad hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím.Počinav.
Od koho si dostal peniaze? Kastar chudľal o love?
Kde si to kúpil, dostal? Kaj oda cindžal, chudľal?
Koľko mám zaplatiť? Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? Kana oda ela kisno?
O tri dni. Palo trin džives.
Daj mi viac peňazí.
De man buter love.
Pavol pracuje najviac.
O Pavol kerel jekhbuter.

Zamilované rómske frázy

Ak chcete vyjadriť lásku, toto sú tie správne rómske frázy.

SlovenskyRómsky
Ľúbim ťa Kamav tut
Ľúbiš ma? Kames man?
Nechoď preč Nadža ňikhaj
Ideme čítať Džas te genel
Ideme jesť Džas te chal
Ideme domov Džas khere
Ideme von Džas avri
Ideme spievať Džas the džijavel
Daj mi pusu Čumide man
Daj mi ruku An o vas
Chcem, aby si bol šťastný Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno He
Nie Na
Nerob to Naker oda
Ide mi o teba Džal mange pal tute
Poď sem Av ade
Poď ku mne Av kemande
Rozumiem Achajuvav
Nerozumiem Naachajuvav
Bože môj Devla miro
Čo chceš? So kames?
Čo robíš? So keres?
Čo sa stalo? So pes ačhija?
Myslím na teba Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebouKamav te el tuha
Láska moja Kamiben miro
Môj život Miro dživipen
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.
E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.
Dávaj na seba pozor.
Viďazin pre tute.
Najšťastnejší muž na svete.Jekhbachtaleder murš pro svetos.
Verím ti. Pačav tuke.
Veríme vám.Pačas tumenge.

Rómske frázy o počasí

Keď sa nemáte o čom baviť, počasie je dobrá téma.

SlovenskyRómsky
Aké je počasie? Savo hin idejos?
Nie je ti zima?
Nane tut šil?
Je pekný deň.Šukar džives.
Je škaredý deň. Džungalo džives.
Je veľmi teplo.Igen tato.
Je veľmi zima. Igen šil.
Fúka vietor. Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. Igen baro šil hin.
Bude búrka.Ela burka.
Prší.Del brišind.
Sneží a mrzne. Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. Le peske e guba, dela brišind.

Rómske frázy o zdraví

V zdraví aj v chorobe, vždy je dôležité cítiť sa dobre.

SlovenskyRómsky
Ako sa cítiš? Sar pes irzines/ciťines?
Je chorý? Hino nasvalo?
Bolí ho niečo?Dukhal les vareso?
Dnes mi je lepšie ako včera. Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý.Som nasvalo.
Som unavený. Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. Sovav namište the poťinav pes.
Bolia ma nohy.Dukhan man o pindre.
Ťažko dýcham a silno kašlem. Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Rómske fŕazy v škole

Frázy, ktoré sa bežne dajú počuť v školských laviciach.

SlovenskyRómsky
v školeandre škola
nová školanevi škola
žiakškolakos
Deti sa budú učiť čítať a písať. O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. Sal igen šikovno.
Odložte všetko do skrinky. Othoven sa andre skrinka.
Vonku sa budeme hrať s loptou. Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. Uren pes.
Vyzlečte sa. Čhiven pes tele.
Prečo Jožko nechodí do školy? Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. Imar trin džives nasas andre škola.
Prečo ona nechodieva načas do školy?Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro?
Soske aves avke nasik?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. O Dežkus sas la daha ko doktoris.
Všetky deti budú cvičiť. Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! Me nakamav te cvičinel!
Hovoríš pravdu? Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? Tajsa cvičineha amenca, mište?
Mínus znamená odober. O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. Irinďal oda mište.
Čo robí tvoja sestra? So kerel tiri pheň?
Píše.Irinel.
Povedz mamke, nech príde do školy. Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. Mište, avava a povakeraha peske.
Ktoré jazyky študuješ?Save čhiba študines?
Kde je moja taška? Kaj hiňi miri taška?

Rómske frázy v kuchyni

Frázy, ktoré môžete použiť v rómskej kuchyni, reštaurácii alebo na oslave.

SlovenskyRómsky
Kde budeme jesť?Kaj chaha?
V reštaurácii.Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? Kames mek vareso?
Nie som hladný. Nasom bokhalo.
Som smädný.Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Teraz ideme jesť obed. Kanake džas te chal o dilos.
Na obed sú buchty. Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? Chan rado buchti?
Umyte si ruky! Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. Chaha šukares.
Dobrú chuť. Lačho chaviben.
Chutil ti obed? Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.
Nepi studenú vodu! Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? Kerava tači teja, mište?

Rómske frázy o hudbe

Hudobné frázy, ktoré môžete použiť na koncerte.

SlovenskyRómsky
Kto to spieva? Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. Oda hin šukar džiji.
To spievaš ty? Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko.Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. Igen pes mange oda pačinlas.
Hrali výborne. Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Maco Mamuko.Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Maco Mamuko.

Rómske frázy pri telefonovaní

Frázy použiteľné pri telefonickej komunikácii.

SlovenskyRómsky
Chcem zavolať pánovi Baloghovi. Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. He, ade hino.
Kto volá? Ko vičinel?
Volá Ervín. Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. Kamav te vakerel tira pheňaha.
Nie je doma. Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. Užar sikra.
Zavolaj mi.Vičin mange.
Zavolám ti.Vičinava tuke.
Zazvoň mi.Brinkin mange.
Zazvoním ti.Brinkinava tuke.
Zdvihni.
Kide upre.