Rómske nadávky a kliatby

Neodmysliteľnou súčasťou rómskej kultúry sú nadávky, ktoré bežne nepoužívame.

Cigánske nadávky – slová

Bežne používané nadávky po cigánsky a hanlivé prezývky v rómskej komunite.

SlovenskyRómsky
buzerantbuzerantos
mrchožrútdegešis
koňožrútdupkos
spermie/ženský výtokchandž
vajciajandre
peniskar
pošvamindž
pinďúrpele
vymenený - idúci na nervy alebo zlé dieťaprečerancos
psojed - živiaci sa psamirikoňaris
vychtrlinašukovanc
kravagurumňije
piča - osloveniemindžaňo
hovnokhul
čurákovkárovec
pičovecmindžapúr
pičovicemindžárovice
ritnatýbulalo
zubatýdandvalo
nadržanýchandžalo
ušatýkanalo
smradlavýkhanduno
posranýkhulalo
špinavýmelalo
pošťatýmuterdo
nosatýnakhvalo
tučnýthulo
tlstučkýthuloro
pokakanýzachindo
zvlhnúťcindžol
pluťčhungarel
súložiťdziginel
kadiťchinel
šukaťkurel
masturbovaťlušťinel
štaťmuterel
veľký zadokbari bul
veľký nosbaro nakh
malé zubycikne danda
blbé črevodiliňi goj
chlpatá riťdzaraľi bul
mastná pičamakhľi mindž
fajčíš mapijes man
opuchnutá pičašuvľi mindž
tlsté vajciathule pele
zasraté trenkyzachindži gača

Cigánske nadávky – frázy

Zložitejšie rómske nadávky a ich použitie vo vetách.

SlovenskyRómsky
Choď do riti!Andre bul te džas!
Ješ moju riť!Chas tu miri bul!
Ješ moju piču!Chas tu miri mindž!
Už fajčíš vtáky, čo?!Ta so, imar pijes o kara so?!
Aby si zjedol matkinu piču!Te chas la dakeri mindž!
Aby si zjedol ocov kokot!Te chas le dadeskero kar!
Aby si zjedol môj kokot!Te chas miro kar!
Aby ti zastrčil kokot až do krku!Thovel tuke o kar dži andre meň!
Malý, krivý kokot!Tu cikno, bango kar!
Ty smardlavý kokot!Tu khanduno kar!
Ty špinavá piča!Tu meľaľi mindž!
Ty opuchnutá piča!Tu šuvľi mindž!
Lížem tvoju pičku!Čarav tiri mindžori!
Jem tvoj kokotík!Chav tiro karoro!
Jem tvoj peništek!Chav tiro peloro!
Joj, ony mali také veľké piče.Joj, len kajse bere mindža sas.
Neutekajte, stojte, hlúpe pičky!Ma denašen, terdžon, diline mindžora!
Dobre ti bolo na kokot.Mište tuke pro kar has.
Len deti robia, buzerant!Ča le čhaven ker buzerantos!
Choď do matky piči, z ktorej si prišiel!Dža pale la dake andre mindž, khatar avľal!
Choď, vezmi si svoju vetvičku a odožen muchy, ty čurák!Dža, le tito drukos a odtrade le mačhen, tu dilino kar!
Už si mala kokot v piči, ty šlapka?!Imar tut has o kar andre mindž, tu lubňije?!
Kde v piči si bol tak dlho!Kaj salas ajci andre mindž!
Dám ti toľko práce, že sa z toho posereš!Kajci buči tut dava, hoj pes chineha tele!
Ty, čo ješ ocov kokot len nech ješ!Tu, chas le dadeskero kar aš te chas!
Po hlave mu chodili kundy a my sme umierali hladom!Leske o mindža pal o šero phirnas, a amen bokhate merehahas!
Za kundami chodí, robí zo seba kokota a všetko len jemu dávate, infarkt aby dostal!Pal o mindža phirel, kares pestar kerel a sa ča leske thovkeren, pro jilo leske te jel!
Keby si nebol hlúpy čurák, nestal by si si sa medveďom, ty honibrk jeden smradľavý!Te na uľalas dilino kar, ta na uľalas mezdzvedzis, tu Lušťakona jekh khandineja!
On jebal z hladu, čo myslíš!The jov bokhate peťarelas, so dumines!

Cigánske kliatby

Keď cigáň preklína, tak poriadne.

SlovenskyRómsky
Aby sa ti čurák skrivil!Hoj tuke o kar te bandžol!
Aby ti zoschla piča!Kaj tuke e mindž te šučol!
Akúkoľvek chorobu ti do vajec!Mizerere tuke pro jandre!
Aby ťa kokot zadusil!O kar tut te tašľarel!
Aby ťa pena okolo huby mlátila po pysku!Sukervica tuke pro piski te marel!
Aby si mala chorobu, dostala, aby ti piča zoschla!Hoj tuke mizerere te el, te chudes, hoj tuke e mindž te šučol!
Aby si do rána umrela na tvoju smradlavú piču!Kaj te meres dži tosara pre koja tiri khanduňi mindž!
Aby ti piča zhnila!Kaj tuke e mindž te kirňol!
Aby ti kokot zhnil!Kaj tuke o kar te kirňol!