Základné rómske slovíčka

Základné slová – Číslovky

Zoznam základných rómskych čísel a radových čísloviek.

ČísloRómsky
1jekh
2duj
3trin
4štar
5pandž
6šov
7efta
8ochto
9eňa
10deš
11deš u jekh
12deš u duj
13deš u trin
14deš u štar
15deš u pandž
16deš u šov
17deš u efta
18deš u ochto
19deš u eňa
20biš
21biš u jekh
22biš u duj
23
biš u trin
24biš u štar
25biš u pandž
26biš u šov
27biš u efta
28biš u ochto
29biš u eňa
30tranda
40saranda
50penda
60šouvar deš
70eftavar deš
80ochtovat deš
90eňa deš
100šel
200duj šel
300trin šel
400štar šel
500pandž šel
600šov šel
700efta šel
800ochto šel
900eňa šel
1000ezeros
2000duj ezera
3000trin ezera
4000štar ezera
5000pandž ezera
6000šov ezera
7000efta ezera
8000ochto ezera
9000eňa ezera
jedenkrátjekhvar
dvakráťduvar
trikráttrival
štyrikrátštarval
päťkrátpandžvar
prvýperšo
druhýdruho, dujto
tretítreco
štvrtýštvarto
piatypančto
šiestyšovto
siedmyšjedmo
ôsmyochto
deviatydevjato
desiatydešato

Základné slová – Farby

Základné farby v rómskom jazyku.

SlovenskyRómsky
farbae fvarba
bielypárno
žltý žlto, žluto, šargo, galbeno
červenýlolo, loulo
červenáloľi
zelenýželeno, zeleno
modrýbelavo, pineto
hnedýhnědo, barnavo, kávejoššo
čiernykalo
fialkovýfialkoššo

Základné slová – Vlastnosti

Vlastnosti, ktoré sa dajú používať spolu s inými rómskymi podstatnými menami.

SlovenskyRómsky
dobrýlačho
dobrálačhi
dobrílačhe
dobrelačhes
zlýnalačho
zlánalačhi
zlínalačhe
zlenalačhes, namištes
pyšnýbarikano
pyšnábarikani
pyšníbarikane
pyšnebarikanes
šťastnýbachtalo
šťastnábachtaľi
šťastníbachtale
šťastnebachtales
chudobnýčoro
chudobnáčori
chudobníčore
chudobačores
diaboľskýbeng
diaboľskábengunalo
diaboľskíbengoro
unavenýunavimen
pracovitýbučakero
škaredýdžungalo
škaredádžungaľi
škaredídžungale
škaredédžungales
múdrygodžaver
bohatýbarvalo
bohatábarvaľi
bohatíbarvale
bohatstvobarvaľipen
novýnevo
starýphuro
staráphuri
staríphure
mladýterno
mladáterni
mladíterne
chudýšoko
chudášuki
chudíšuke
tučnýthulo
tučnáthuľi
tučníthule
malýcikno
malácikni
malícikne
velkýbaro
veľkábari
veľkíbare
pretiahnutýďinďardo
pretiahnutáďinďardi
vystrašenýdaradnuto
zlatýsomnakuno
peknýšukar
peknéšukares
studenýšilalo
teplýtato
horkýkerado
horkákeradi
čistýžužo
špinavýmelalo
dôveryhodnýpačivakero
drahýkúčo
lacnýóčono
vysokýúčo
nízkytikno
širokýbulho
úzkykeškanno
hrubýthúlo
tenkýsáno
ťažkýpháro
ľahkýlókho
dlhýdúgo
krátkyhárno
hlbokýchoripno
plytkýplitkóro
ostrýkucime
tupýdebutno
plnýpherde
prázdnyčúčo
veselýasavno
smutnýbrígako
hluchýkašuko
slepýkoro
cennýdrago
detskýčavengro

Základné slová – Rodina

Najpoužívanejšie slová súvisiace s rodinou.

SlovenskyRómsky
rodina (po matke)e famelia
rodina (po otcovi)e fajta
oteco dad
nevlastný oteco čimos
matkae daj
syno čhavo
mladší syno cikno čhavo
starší syno baro čhavo
dcérae čhaj
mladšia dcérae cikňi čhaj
staršia dcérae bari čhaj
dvojčao dúj para
dieťao čhavóro
detie čhavore
brato phral
mladší brato cikno phral
starší brato baro phral
sestrae phen
sestričkae pheňori
mladšia sestrae cikňi phen
staršia sestrae bari phen
bratraneco bratrancos
bratraneco strično phral
sesternicae sesternica
sesternicae dujti phen
strýkoo bačis
tetae nena
kmotoro kirvo
kmotrae kirvi
zaťo džamutro
družkae dživel laha pre vera
mileneco pirano
nevestae bori
svadbabijav
manželo rom
manželkae romňi
švagoro šogoris
švagrináe sogorkiňa
svokoro sastro
svokrae sasuj
dedkoo papus
babkae baba
vnuko lačhakero čho
vnučkae lačhakeri čhaj

Základné slová – Bývanie

Rómske slovíčka používané v domácnosti.

SlovenskyRómsky
domo kher
domakhere
izbae soba/e cimra
spálňae spalňa
kuchyňae kuchňa
pivnicae pivňica
kúpeľnae lanďaripni
oknoe blaka
dvereo vudar
komíno thuvalo
strechao dachos
kľúče kleja
stoličkao stolkos
stôlo skamind
lavicae lavka
kobereco pokrovcos
posteľo vadžos, o haďos
bývaťte bešel
bývamme bešav
mestoo foros
dedinao gav
vonkuavri
vnútriandre
adresao atresis

Základné slová – Jedlo

Jedlo je neodmysliteľnou súčasťou rómskej kultúry.

SlovenskyRómsky
chlieb máro
tvrdý chliebzoralo máro
mäkký chliebkólo máro
rožokkifľos
vodapáňi
teplá vodataťardo páňi
studená vodašudro páňi
cibuľa purum
múkaáro
maslo čil
zemiaky gruji, kompira, bandurky, krumplji
ryžariskaša, rajzo
mlieko thut
ovocie džimelči, džimeldži
zelenina zejčégos
syr šajtos, syros
mäso mas
saláma saláma
klobásakolbasa
tvaroh ciral
halušky halušky
palacinky palacinky
zemiakové placky klepčanky, malešniki
buchty buchty
koláče bokeja
pirohy pišoty
plackypampušky
hríbkozaris, huhur
kapusta ármiň
mrkvamurna
polievka zumiň
čajčajos
pomarančnarančiš
jablkophabaj
orechpendech
soľ lon
cukor cukros
cukríkguľóro
ocot šut
med méjzos
čierne korenie kálo papros
červená paprika jóji paprika
cesto chumer
hrniec píry
tanier táňíris
pohárpoháris
šálkašálka
hrnčekkučóri
lyžica roj
lyžičkarojori
nôž čhúri
vidlička vidlička
vareška varech
jesťte chal
jedz cha
jedlochaben
diétabokhalo hábo
raňajkytosarutno chaben, frištikos
obeddilos, mizmejri
olovrantužonna
chutnýšmakino
neslanýbilondo

Základné slová – Náboženstvo

Ďalším pilierom rómskej komunity je náboženstvo a viera v Boha.

SlovenskyRómsky
Boho Del
BožskýDevleskero
SvätýSentno
SvätáSentňi
menonav
JehovaJehovas
Bibliae Biblija
Božie slovoDevleskero lav
Ježišo Ježiš
láskakamiben
vierapačaben
verímme pačav
diabolo beng
čertšarkanis
kostolkhangeri
oltáraltaris
krížkerestos
krstbolel
pokrstenýboldo
pokrstiťte bolel
krstinyboľipen
svetluma
zemphuv
jednotajekhetanes
nešťastiebinos
štastiebacht
trpieťte cerpinel
osláviťbarikaňarel
vyzdvihovaťbaravel
zvestovaťte vakerel palo Del
slúžiťte služinel
udzravovaťsasťarel
sensuno
cintoríncintiris
mŕtvymulo
umieraniemeriben
živýdžido
vzkriesiťte ušťavel
vodapani
čakaťte užarel
odpustiťte odmukhel
modliť sate modlinel pes
amenamen
člověkmanuš
mužrom
ženaromni
rajrajos
nebonebos
anjelandelis
cestadrom

Základné slová – Ľudské telo

Rómske frázy súvisiace s ľudským telom.

SlovenskyRómsky
vlasbal
vlasybala
hlavao šero
čeločekad
okoe jakh
očio jakha
ústavušta
zubdand
zubydanda
nosnakh
tváro muj
bradafalka
fúzyčor
uchoo kan
ušikana
krke meň
srdceo jilo
bruchoper
žalúdokďombra
črevágoja
konečníkpaluňi gój
zadokbul
prsiačuča
hruďkoľin
chrbát dumo
ruky vasta
dlaňvast
prsty angušťa
prstangušt
palecthúlo angušt
pažee musi
nohypindre
nohae čhang
kolenokhoč
chodidloo pindro
pätatalpa
telotešto
svalmas
kožacipa
krvrat
kosťkokal

Základné slová – Zdravie

Rómske frázy o zdraví, ktoré môžete začuť napríklad v nemocnici alebo u lekára.

SlovenskyRómsky
zdraviesastipen
chorýnasvalo
choránasvaľi
chorínasvale
chorobao nasvaľipen
chorobynašti
bolieťdukhel
bolesťdukh
injekciainekcijá, enekcija
liečiťte sasťárel
lieke medecina
bezvedomiee megľina, o mengľišagos
osýpkyo rudľi
nádchatrozna
teplotataťipen
úrazdukchibe
zlomeninaphagľipen
nemocnicae špitaľa
pacientnasvalo
pacientkanasvali romňi
operáciačhinibe pro nasvalo
ošetriťte žužarel
očkovaťte ščepinel
barlae paca
obväzpatavo
teplomerteplomeris
hluchýkašuko
slepýkoro
zlomenýphaglo
tehotnákhabni
porodiťte perel tele
Bolí ma to. Dukhal man oda.

Základné slová – Zvieratá

Mená zvierat v rómskom jazyku, ktoré môžete bežne vidieť v prírode alebo na statku.

SlovenskyRómsky
baranbakro
capbuzno
huspapin
ježkotiviškolo balo
klokankangaro
kobylagrasňi
kôňgraj
kravagurumni
levlevos
mačkamačka
myškanalo
pesdžuko
sučkarikoňi
vlkruv
vošdžúv
vtáčikčirikloro
zajacšošoj

Základné slová – Povolania

Bežné povolania v rómskom jazyku, ktoré by mal každý ovládať.

SlovenskyRómsky
prácae buťi
pracovníko bučaris
muráro muraris
maliaro maľaris
lekáro doktoris
doktorkae orvoška
opraváro opravaris
učitelo učiťeĺis
učitelkae učiťeĺka
učiteľkae sikhľardi
obuvníko šustros
predavačkae botoškiňa
cukráro cukraris
kováčo harťas
muzikanto lavutaris
policajto šinguno, o žandariš
prostitútkae ľubni
starostao baro šero